Фенове За българския волейбол

За волейбол с бъдеще

Кореспонденция с г-н Огнян Герджиков - председател на Правната комисия на БФВ и член на УС

В периода на провеждане на първата обществена поръчка на БФВ се обърнахме в електронна кореспонденция с въпроси, отправени към г-н Огнян Герджиков, позовавайки се на изключително високия му авторитет на уважаван юрист. Въпросите бяха изцяло с юридическа насоченост. Появяването на г-н Герджиков в управлението на БФВ породи у нас надежда, че най-накрая ще бъде въведен някакъв ред и законност в дейността на федерацията. Господин Герджиков е безспорен и доказан капацитет в юридическите среди, уважаван преподавател и неговите познания в тази сфера са вън от всякакво съмнение. Поради това за нас беше изключително неприятна изненада фактът, че професорът отказа да отговори на въпросите ни. Нещо повече - в изпратения ни отговор прозираше пренебрежение към гражданското общество, съмнение в користност на мотивите ни и почти откровени заплахи за съдебна разправа с нас. 

Подобен отговор събуди искреното ни разочарование за пореден път. Разочарование от един човек, който си позволи да потъпче собствения си авторитет с подобно отношение. Отговорихме подобаващо на професора, след което контактите ни и с него бяха прекратени.

Сканираната електронна кореспонденция ще видите в приложения файл. Препоръчваме Ви да се запознаете с нея. Изводите ще оставим изцяло на вас. Само ще ви уведомим, че до момента все още никой от нас не е подведен под отговорност за "клевета и набедяване". Чудим се защо ли?

Коментари

Приложени документи

Писмо до Огнян Герджиков

Писмо до Огнян Герджиков

Писмо до проф. Огнян Герджиков с множество въпроси по обществената поръчка на БФВ
Електронна кореспонденция

Електронна кореспонденция

Поредността на имейлите е отдолу нагоре

Проследи тази активност

Сигнал до АДФИ във връзка с първата обществена поръчка на БФВ

Сигнал до АДФИ във връзка с първата обществена поръчка на БФВ

Незабавно след като видяхме условията в първата обявена обществена поръчка на БФВ, изготвихме сигнал до АДФИ с подробно описание на всички констатирани от нас нарушения на закона и изискахме незабавна проверка.
Отговор от АДФИ по подадения сигнал за нарушения в обществената поръчка на БФВ

Отговор от АДФИ по подадения сигнал за нарушения в обществената поръчка на БФВ

На 06.03.2013 г. получихме отговор от АДФИ по подадения от нас сигнал.
Искане на информация от БФВ във връзка с обявената обществена поръчка

Искане на информация от БФВ във връзка с обявената обществена поръчка

Въпреки яснотата относно участниците и предизвестения край на процедурата, поискахме официално информация от БФВ относно провеждането на процедурата.
Кореспонденция с г-н Огнян Герджиков - председател на Правната комисия на БФВ и член на УС

Кореспонденция с г-н Огнян Герджиков - председател на Правната комисия на БФВ и член на УС

В периода на провеждане на първата обществена поръчка на БФВ се обърнахме в електронна кореспонденция с въпроси, отправени към г-н Огнян Герджиков, позовавайки се изключително високия му авторитет на уважаван юрист.
Отворено писмо до Мария Капон

Отворено писмо до Мария Капон

През м. декември 2012 г. се обърнахме с отворено писмо до г-жа Мария Капон - съпредседател на комисията по маркетинг, обществени поръчки и финанси към БФВ.

Kъм активност

Първата и единствена обществена поръчка на БФВ

Първата и единствена обществена поръчка на БФВ
В резултат на наложените санкции и медийния шум, през месец ноември 2012 г. БФВ се принуди да обяви своята първа и единствена "обществена поръчка". Кавичките са поради факта, че "поръчката" беше пародия, представляваща явна и недопустима гавра със закона. Предмет на поръчката е доставка на спортна екипировка за националните отбори по волейбол. В документацията по процедурата открихме множество груби погазвания на закона, сред които: Крещящ конфликт на интереси по отношение на Любо Ганев - официален представител на "Асикс" за България. Фирмата, чийто каталог беше буквално преписан в спецификациите на поръчката. Неправилно определяне на вида на процедурата, с цел да се заобиколи закона и да се избегне публичното отваряне на офертите. Неправилно определяне на стойността на поръчката. Условия за участие, които ограничават потенциалните участници и на практика ги свеждат до един. "Асикс", разбира се. Нямаше как да подминем безмълвно подобна нагла подигравка със закона. Кого сезирахме и каква беше реакцията на институциите можете да проследите в новините към настоящата активност.

Създай собствена новина

Прикачи снимки