Фенове За българския волейбол

За волейбол с бъдеще

Краят на първата съдебна сага

След отказа на БФВ да изпълни съдебното решение поискахме от АССГ да наложи санкция на Данчо Лазаров. За съжаление с не особено ясни мотиви, АССГ заяви, че не е в състояние да наложи санкция на УС на БФВ, който всъщност е отказал да изпълни съдебното решение. 

Изводите от изхода на дългата ни съдебна борба оставяме на вас. Въпросите, на които ви призоваваме да си отговорите, са няколко:

  1. Какво крие БФВ?
  2. Защо БФВ се оказва и над съда в тази държава?
  3. Защо БФВ харчи парите ни за скъпи адвокати, за да се защитава отново от нас? Тези, които я финансират в огромната й част?
  4. Доколко е прозрачна БФВ, както твърди?

Защо нарекохме тази новина "Краят на първата съдебна сага"? Защото скоро ни очаква нова съдебна битка. Утвърждаването на правото на достъп до обществена информация изрично е записана в целите на нашето сдружение. И борбата ни за установяване на това право не само не свършва дотук, но едва сега започва. След като вече разполагаме и със съдебен прецедент (по друго наше подобно дело - срещу МФВС), където съдът посочва ясно и категорично, че спортните федерации във всички случаи и независимо от размера на финансирането си, са задължени да предоставят пълна информация на гражданите, смятаме да не оставим нещата дотук. Смятаме да търсим правото си на информация, докато спортните федерации в България не възприемат мисълта, че не са еднолични търговски дружества. Знаем, че ще е трудно, но вече прокарахме пътеката. Сега остава да я отъпчем. 

Коментари

Приложени документи

Молба до АССГ за налагане на санкция на БФВ

Молба до АССГ за налагане на санкция на БФВ

Молба до АССГ за налагане на санкция на Данчо Лазаров за неизпълнение на съдебно решение
Разпореждане на АССГ по искането за налагане на санкция на БФВ

Разпореждане на АССГ по искането за налагане на санкция на БФВ

Разпореждане № 3071/2014 г. на АССГ за отказ на налагане на санкция за неизпълнение на съдебно решение

Проследи тази активност

Съдебното дело между Негодниците и БФВ

Съдебното дело между Негодниците и БФВ

Веднага след изтичане на заковония срок за отговор на искането ни, подадохме жалба в Административен съд София-град срещу мълчаливия отказ за предоставяне на информация.
Предоставената от БФВ информация

Предоставената от БФВ информация

След влизане в сила на решението на АССГ федерацията не счете за необходимо да изпълни решението на съда и предостави една минимална част от исканата информация.
Краят на първата съдебна сага

Краят на първата съдебна сага

След отказа на БФВ да изпълни съдебното решение поискахме от АССГ да наложи санкция на Данчо Лазаров за неизпълнение на съдебно решение.

Kъм активност

Искане до БФВ за достъп до обществена информация

Искане до БФВ за достъп до обществена информация
След като научихме за размера на държавно финансиране на БФВ намерихме правно основание за искане на информация по реда на Закона за достъп до обществена информация. Изготвихме искане в множество точки, като обосновахме правото си на достъп до информация. Естествено "прозрачната" федерация не ни удостои с отговор и това постави началото на двугодиишна съдебна сага. Искането ще намерите приложено към настоящата активност. След дълги съдебни битки и мотаене на делата по всички възможни начини, влязлото в сила решение на съда задължи БФВ да ни предостави цялата информация. Дали го направи тя и как приключи всичко можете да проследите в новините към настоящата активност. Ще намерите също така приложени и документите, които в крайна сметка успяхме да изкопчим. Макар че те са съвършено недостатъчни, ги представяме на вашето внимание, като по същия начин ще процедираме с всеки документ и информация, с който се сдобием. Борбата ни за публичност и прозрачност в дейността на федерацията е в основата на дейността ни. Установяването на правото на достъп до информация на гражданите е залегнало в целите на нашето сдружение, които смятаме стриктно и последователно да следваме.

Създай собствена новина

Прикачи снимки