Фенове За българския волейбол

За волейбол с бъдеще

Отворено писмо до министър Красен Кралев

Обърнахме се към министъра на младежта и спорта, в качеството му на лице, призвано да осъществява контрол върху дейността на спортните федерации в Република България, за предприемане на незабавни действия от негова страна, във връзка с решението на Върховния административен съд от 09.09.2016 г.:

ДО

Г-Н КРАСЕН КРАЛЕВ

МИНИСТЪР НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА

КОПИЕ:

Г-Н БОЙКО БОРИСОВ

МИНИСТЪР-ПРЕДСЕДАТЕЛ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

НАРОДНОТО СЪБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ

 

  ОТВОРЕНО ПИСМО

ОТ

СДРУЖЕНИЕ „ФЕНОВЕ ЗА БЪЛГАРСКИЯ ВОЛЕЙБОЛ“

 

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Обръщаме се към Вас, в качеството Ви на лице, призвано да осъществява надзор и контрол върху дейността на спортните федерации в Република България, защото смятаме, че е налице ситуация, която изисква Вашата незабавна намеса като министър и политик в едно демократично европейско правителство.

Както сигурно знаете, на емблематичната дата 9 септември 2016 г., Върховният административен съд на Република България взе изключително важно и безпрецедентно до момента решение, касаещо дейността на подопечните Ви спортни федерации. В решението, което е окончателно и не подлежи на обжалване, българският съд ясно и категорично определи статута на тези организации като лица, които представляват задължен субект по Закона за достъп до обществена информация (ЗДОИ), независимо от начина на тяхното финансиране. Според българския съд, „при правилно тълкуване и прилагане на закона“, федерациите са задължени да се произнасят по заявления на граждани за достъп до обществена информация, както и да прилагат всички останали изисквания на закона. Основанието на съда, което напълно съвпада с нашето в депозираната жалба, преминала всички съдебни инстанции, е фактът, че федерациите разполагат с правомощието да администрират спорта на национално ниво на територията на страната, както и да налагат санкции, да осъществяват спортно правосъдие и спортен арбитраж и др. Отново според съда, федерацията е „организация, която по силата на закон е носител на публични субективни права и задължения, и която е овластена въз основа на закон с конкретни правомощия“. В съдебното решение не е пропуснат и фактът, че федерациите са обект на управленски контрол от Инспектората на Министерството на младежта и спорта и по отношение на тях е нормативно въведен контрол от страна на орган на държавна власт.

Всички изложени по-горе доводи на българския съд означават само едно – спортните федерации в България следва незабавно да се съобразят с това становище и да приведат дейността си в съответствие с всички изисквания на ЗДОИ. Това означава не просто да предоставят на гражданите и обществеността информацията, която законът им дава право да получат, но и да изпълнят множество други дейности, които са задължителни за тях, като например да публикуват на интернет сайтовете си описание на правомощията си, вътрешни правила, стратегии, планове, програми и отчети за дейността, информация за провеждани обществени поръчки, информация, която представлява или би представлявала обществен интерес и мн. др.

Всички спортни федерации следва да създадат специална секция „Достъп до информация“ на сайтовете си, където да публикуват информация относно наименование, адрес, електронна поща, телефон и работно време на звеното, което отговаря за приемането на заявленията за достъп до информация, в съответствие с изискването на закона и с цел максимално улеснение на гражданите при упражняване на тяхното конституционно право на информираност.

УВАЖАЕМИ ГОСПОДИН МИНИСТЪР,

Смятаме, че трябва да предприемете незабавни мерки, с които да покажете, че мнението на Върховния съд се чува и че сте политик, който се съобразява с демократичните правила и уважава конституционните права на гражданите. За целта Ви призоваваме да изготвите и разпространите до всички спортни федерации в Република България, писмени детайлни инструкции относно действията, които всяка от тях следва да предприеме, с цел привеждане на дейността си в съответствие със Закона за достъп до информация, както и да определите конкретен срок за това.

Много ни се иска да вярваме, че ще демонстрирате воля и ще изпълните една от основните си функции, като прекратите порочните комунистически практики за работа „на тъмно“, ще повишите прозрачността в дейността на спортните организации и ще позволите на гражданите да упражняват контрола, който и Вие, и предшествениците Ви, за съжаление не упражнявате ефективно или по-скоро – никак. Основен приоритет на гражданското общество е да бъде коректив в дейността на политиците. Макар многократно да сме ставали свидетели на укриване на информация именно от страна на министерството и да знаем, че често сте глухи за гласа на хората, ние се надяваме, че ще чуете поне българския съд.

На фона на скорошните Ви медийни изказвания за решимостта Ви за категорична реформа във финансирането на спортните федерации, намираме за повече от важно да притежавате и ясна визия за неизбежните промени в работата на самите федерации, които са повече от наложителни и които Вие следва да изисквате от тях. Ще очакваме Вашата реакция и публичен отговор на изложените в това писмо искания. Ние, като фенове и данъкоплатци, няма да се откажем да търсим отговорен и разумен политик в България, който ще събере смелост да се опълчи на статуквото и да изкорени дългогодишните порочни практики.

С уважение,                                                              

Сдружение „Фенове ЗА българския волейбол“

 

 

 

 

Коментари

Най-четени новини

В памет на нашия скъп приятел Георги Варошкин

В памет на нашия скъп приятел Георги Варошкин

BgVolleyFans загуби любим приятел, идеалист и съмишленик - Георги Варошкин, който загина преди броени дни при изкачване на вр. Елбрус в Кавказ. 
Европейско първенство по волейбол за мъже, 09.10 - 18.10.2015 г., домакини България и Италия

Европейско първенство по волейбол за мъже, 09.10 - 18.10.2015 г., домакини България и Италия

29-тото издание на Европейското първенство по волейбол за мъже ще се състои между 09 - 18 октомври 2015 г. Домакини на изданието са България и Италия, всяка от които ще домакинства по две групи от груповата фаза.
Безпрецедентно решение на Върховния административен съд за статута на спортните федерации

Безпрецедентно решение на Върховния административен съд за статута на спортните федерации

На 9 септември 2016 г. Върховният административен съд на Република България символично сложи точка на комунистическите похвати в българските спортни федерации.
„Негодниците“ влизат в съдебна битка за детските мечти

„Негодниците“ влизат в съдебна битка за детските мечти

Правилникът на Българска федерация по волейбол за състезателните права на спортистите аматьори влиза в съда.

Добави новина

Създай собствена новина

Бъди един от нашите репортери. Напиши собствена новина.

Последни коментари

Безпрецедентно решение на Върховния административен съд за статута на спортните федерации
Безпрецедентно решение на Върховния административен съд за статута на спортните федерации
Именно на това се надяваме и ние. Да популяризираме решението и да променим в дългосрочен план тази порочна практика. Съмняваме се, че министър Кралев ще се трогне особено, но готвим писмо до него именно в тази насока. Радваме се, че и в други федерации хората се борят. Проблемите са навсякъде едни и същи, за огромно съжаление. Надяваме се наистина нашето решение да помогне на вас и не само на вас. Следете ни, скоро ще има развитие по темата. И благодарим за добрите думи!
Безпрецедентно решение на Върховния административен съд за статута на спортните федерации
Безпрецедентно решение на Върховния административен съд за статута на спортните федерации
Поздравления за последователността и търпението! Помогнахте и на нас. В Българска Федерация по Фехтовка всичко се води на тъмно от доста време. Имаме заведени дела по ЗДОИ, прекратени именно с мотива, че не се финансират изцяло от бюджетни средства. А уважаемия Министър, не хае. А напротив отпуска средства на спотни федерация преди да са си приели отчетите за предишен период!!! Той или не познава законите или отказва да ги прилага. Поискахме и чрез г-н Кралев по ЗДОИ документи, познайте, беше ни отказано, делото е във ВАС, насрочено повече от година по-късно или ще трябва да бъдем търпеливи до март 2017г. Спорта има нужда от крути мерки, за да стане спорт, а не мафиотска организация с подкрепа на администрацията наречена Министерство на спорта!
Конгрес на ЦК на БКП или как се провежда ОС на БФВ
Конгрес на ЦК на БКП или как се провежда ОС на БФВ
Жалко е, че всичко това все още се случва в 21ви век. А за 125-те лв. даже не трябва да се коментира...
Агент Тони
Агент Тони
Като дете съм се редила на опашка за автограф при него... Отвратително е в какво се превръщат детските идоли...

Харесай ни във Facebook

Създай собствена новина

Прикачи снимки