Фенове За българския волейбол

За волейбол с бъдеще

Сигнал до АДФИ във връзка с първата обществена поръчка на БФВ

Незабавно след като видяхме условията в първата обявена обществена поръчка на БФВ, изготвихме сигнал до АДФИ с подробно описание на всички констатирани от нас нарушения на закона и изискахме незабавна проверка. Предмет на поръчката е доставка на спортна екипировка за националните отбори по волейбол.

В приложения файл ще видите подробните ни аргументи за грубото погазване на закона, с цитиране на конретните законови разпоредби, които са нарушени, сред които:

  1. Заобикаляне на закона, с цел да се избегне публичното отваряне на офертите. Целта е ясна - да се осигурят възможности за лесно и безпрепятствено манипулиране на резултатите.
  2. Недопустимо и нагло ограничаване на потенциалните участници.
  3. Преписване на каталога на фирма "Асикс" като техически спецификации на поръчката. Представител на "Асикс" за България е Любомир Ганев - член на УС на БФВ. Необходимо ли е да обосноваваме очеизбождащия конфликт на интереси?
  4. Липса на ясна методика за оценка на офертите. Целта отново е ясна - ако случайно някой се обърка да участва, извън предварително избрания, трябва да бъде лесно елиминиран.

В цялата документация липсваше едно-единствено условие. Липсваше изречението: "Право да участва в процедурата има само и единствено фирма "Асикс" и нейният представител за България - Любомир Ефтимов Ганев."

Коментари

Приложени документи

Сигнал до АДФИ за нарушения при първата обществена поръчка на БФВ

Сигнал до АДФИ за нарушения при първата обществена поръчка на БФВ

Сигнал до АДФИ с подробно описание на множеството нарушения на ЗОП

Проследи тази активност

Сигнал до АДФИ във връзка с първата обществена поръчка на БФВ

Сигнал до АДФИ във връзка с първата обществена поръчка на БФВ

Незабавно след като видяхме условията в първата обявена обществена поръчка на БФВ, изготвихме сигнал до АДФИ с подробно описание на всички констатирани от нас нарушения на закона и изискахме незабавна проверка.
Отговор от АДФИ по подадения сигнал за нарушения в обществената поръчка на БФВ

Отговор от АДФИ по подадения сигнал за нарушения в обществената поръчка на БФВ

На 06.03.2013 г. получихме отговор от АДФИ по подадения от нас сигнал.
Искане на информация от БФВ във връзка с обявената обществена поръчка

Искане на информация от БФВ във връзка с обявената обществена поръчка

Въпреки яснотата относно участниците и предизвестения край на процедурата, поискахме официално информация от БФВ относно провеждането на процедурата.
Кореспонденция с г-н Огнян Герджиков - председател на Правната комисия на БФВ и член на УС

Кореспонденция с г-н Огнян Герджиков - председател на Правната комисия на БФВ и член на УС

В периода на провеждане на първата обществена поръчка на БФВ се обърнахме в електронна кореспонденция с въпроси, отправени към г-н Огнян Герджиков, позовавайки се изключително високия му авторитет на уважаван юрист.
Отворено писмо до Мария Капон

Отворено писмо до Мария Капон

През м. декември 2012 г. се обърнахме с отворено писмо до г-жа Мария Капон - съпредседател на комисията по маркетинг, обществени поръчки и финанси към БФВ.

Kъм активност

Първата и единствена обществена поръчка на БФВ

Първата и единствена обществена поръчка на БФВ
В резултат на наложените санкции и медийния шум, през месец ноември 2012 г. БФВ се принуди да обяви своята първа и единствена "обществена поръчка". Кавичките са поради факта, че "поръчката" беше пародия, представляваща явна и недопустима гавра със закона. Предмет на поръчката е доставка на спортна екипировка за националните отбори по волейбол. В документацията по процедурата открихме множество груби погазвания на закона, сред които: Крещящ конфликт на интереси по отношение на Любо Ганев - официален представител на "Асикс" за България. Фирмата, чийто каталог беше буквално преписан в спецификациите на поръчката. Неправилно определяне на вида на процедурата, с цел да се заобиколи закона и да се избегне публичното отваряне на офертите. Неправилно определяне на стойността на поръчката. Условия за участие, които ограничават потенциалните участници и на практика ги свеждат до един. "Асикс", разбира се. Нямаше как да подминем безмълвно подобна нагла подигравка със закона. Кого сезирахме и каква беше реакцията на институциите можете да проследите в новините към настоящата активност.

Създай собствена новина

Прикачи снимки